Our Terms

Terms of use.

Terms of use

Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2021

 

Η πλατφόρμα «my-team» (εφεξής «Πλατφόρμα») έχει δημιουργηθεί και σχεδιαστεί από την εταιρεία «WEB FLOW Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» που εδρεύει στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Γλυφάδα, ΤΚ 16675 (εφεξής «Εταιρεία» ή «Εμείς»). Η Πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας my-team.gr και ως εφαρμογή μέσω του Google Play Store και του App Store για κινητές συσκευές.

 

H χρήση και εγκατάσταση της Πλατφόρμας διέπεται από τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής «Όροι»), τα οποία σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν τη χρήση της Πλατφόρμας. Χρησιμοποιώντας την Πλατφόρμα δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε με τους παρόντες Όρους. Στης περίπτωση που είστε Γονείς/Κηδεμόνες ανηλίκων, αποδέχεστε τους παρόντες Όρους για τη χρήση της Πλατφόρμας εκ μέρους των ανηλίκων. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιούνται ή να επικαιροποιούνται ολικώς ή μερικώς ανά πάσα στιγμή. 

 

Σκοπός χρήσης της Πλατφόρμας

 

Η Πλατφόρμα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες οργάνωσης, διαχείρισης και επικοινωνίας των Συλλόγων/Aκαδημιών και Ομάδων με τους Προπονητές, Αθλητές, Γονείς και Κηδεμόνες των τελευταίων, καθώς επίσης και εξατομικευμένες υπηρεσίες στα παραπάνω πρόσωπα. Η εγγραφή των χρηστών στην Πλατφόρμα είναι δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι η ανήκουν στον κατάλογο των προσώπων που έχουν σταλεί από την Ακαδημία, την Ομάδα ή τον Σύλλογο που έχει προηγουμένως συμβληθεί με την Εταιρεία. 

 

Η Εταιρεία, πέραν της παροχής της Πλατφόρμας δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην οργάνωση και διοίκηση της Ακαδημίας, της Ομάδας ή του Συλλόγου και στις δραστηριότητες των τελευταίων, στις συμφωνίες / συμβάσεις / συναλλακτικές της σχέσεις με τους Αθλητές, Προπονητές, Γονείς/Κηδεμόνες και δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της Ακαδημίας. Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ότι η χρήση της Πλατφόρμας θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών της Ακαδημίας, της Ομάδας ή του Συλλόγου και της αναγνωρισιμότητας ή του πελατολογίου τους ή τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά. Η Ακαδημία, η Ομάδα ή ο Σύλλογος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα από τη χρήση της Πλατφόρμας.

 

Ενεργοποίηση του λογαριασμού των Χρηστών στην Πλατφόρμα;

Η Ακαδημία, η Ομάδα ή ο Σύλλογος που έχει συμβληθεί με την Εταιρεία αποστέλλει στην τελευταία κατάλογο με το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό των κινητών τηλεφώνων των προπονητών, αθλητών, γονέων, κηδεμόνων και τρίτων συνεργατών (από κοινού καλούμενοι ως «Χρήστες») που δικαιούνται να εγγραφούν δωρεάν στην Πλατφόρμα. Οι εν λόγω χρήστες στη συνέχεια εγγράφονται στην Πλατφόρμα καταχωρίζοντας τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα στη φόρμα εγγραφής. Η Πλατφόρμα ελέγχει αν το κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται είναι καταχωρημένο στην Πλατφόρμα. Εφόσον ταυτοποιηθεί ο χρήστης, λαμβάνει στο κινητό του τον 4ψήφιο κωδικό ενεργοποίησης (PIN) της Υπηρεσίας, και τον καταχωρεί στην Πλατφόρμα, ώστε να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία και να του επιτραπεί η είσοδος. Για τους αθλητές οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται από τον Γονέα ή Κηδεμόνα τους, ο οποίος εισέρχεται στην Πλατφόρμα καταχωρίζοντας τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. 

Αξιολόγηση της Πλατφόρμας

 

Η Εταιρεία ενθαρρύνει την αξιολόγηση, τα σχόλια και τις προτάσεις βελτίωσης για την Πλατφόρμα. Μπορείτε να υποβάλετε την αξιολόγησή σας στέλνοντας email προς την Εταιρεία στην διεύθυνση info@my-team.gr.

Κατά την υποβολή της αξιολόγησης, παρακαλείσθε να μην κοινοποιήσετε καμία εμπιστευτική πληροφορία ή προσωπικό δεδομένο. Με την υποβολή της αξιολόγησής σας, μας παραχωρείτε τη μη αποκλειστική, παγκόσμια και  απεριόριστη άδειά σας -σύμφωνα με όλα τα πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε – να χρησιμοποιούμε, να αντιγράφουμε, να τροποποιούμε, να δημιουργούμε παράγωγα έργα που βασίζονται ή κατά οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με την αξιολόγησή σας ή οποιεσδήποτε ιδέες, εφευρέσεις, ανακαλύψεις ή πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε είδους αποκαλύπτονται ή ενσωματώνονται σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις για οποιονδήποτε σκοπό, και δηλώνετε ρητά ότι απαλλάσσεστε από κάθε δικαίωμα πληρωμής ή / και αποζημίωσης σε σχέση με αυτά.

 

Πρόσβαση στα δεδομένα των Αθλητών

 

Τα δεδομένα των Αθλητών καταχωρίζονται στην Πλατφόρμα από την Ακαδημία, την Ομάδα ή τον Σύλλογο, ο οποίος έχει πρόσβαση στα προφίλ όλων των Αθλητών και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Κάθε Αθλητής έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες του προφίλ του και κάθε Γονέας/Κηδεμόνας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των Αθλητών – παιδιών του. Κάθε Ακαδημία, Ομάδα ή Σύλλογος έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα των Χρηστών που έχουν εγγραφεί στο πλαίσιο της σύμβασης ανάμεσα στην Εταιρεία και την Ακαδημία, Ομάδα ή Σύλλογο.

 

Ειδοποιήσεις από την Πλατφόρμα/Εφαρμογή

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες της Πλατφόρμας (ανεξαρτήτως κατηγορίας), σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, τα χαρακτηριστικά της, διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού και αναγκαίες παραμετροποιήσεις/ρυθμίσεις στην Πλατφόρμα, αλλαγές στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Πλατφόρμας. Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας (pop-up, ανακοίνωση, μήνυμα) ή μέσω SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Οι Xρήστες λαμβάνουν SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην Εταιρεία για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, κατά τα προβλεπόμενα στον τρόπο ενεργοποίησης της Υπηρεσίας.

 

Δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου και της Πλατφόρμας

Για τους σκοπούς του παρόντος στον όρο “Περιεχόμενο” συμπεριλαμβάνονται τα εξής: κείμενο, γραφικά, εικόνες, μουσική, λογισμικό, ήχο, βίντεο, έργα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους και πληροφορίες ή άλλο υλικό που αποστέλλεται, παράγεται, παρέχεται ή διατίθεται άλλως μέσω της Πλατφόρμας. Η Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού της, καθώς και του Περιεχομένου που περιέχεται κάθε φορά στην Πλατφόρμα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία ή / και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών του ή, ανάλογα με την περίπτωση, των δικαιοπαρόχων, προμηθευτών του ή/και άλλων συνεργατών και προστατεύεται δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία ή/και οι δικαιοπάροχοί της αποκλειστικά διατηρούν κάθε δικαίωμα, τίτλο ή όφελος σε σχέση με την Πλατφόρμα και το Περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (με εξαίρεση συγκεκριμένο περιεχόμενο της Πλατφόρμας, το οποίο μπορεί να περιέχει περιεχόμενο τρίτου μέρους ή συνδέσμους προς το περιεχόμενο τρίτων μερών).

Επιπλέον, η σύνθεση και η διαχείριση του Περιεχομένου που περιέχεται κάθε φορά στην Πλατφόρμα ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία ή, ενδεχομένως, στους δικαιοπάροχους, τους προμηθευτές ή / και τους συνεργάτες της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. 

Σχετικά με τους παρόντες Όρους, δεν σας παρέχεται κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε σχέση με την Πλατφόρμα και το Περιεχόμενό της, εκτός από εκείνες τις εξουσίες χρήσης που ρητά αναφέρονται στους παρόντες Όρους.

Η Εταιρεία, οι προμηθευτές και / ή οι συνεργάτες της διατηρούν ρητά, σύμφωνα με το παρόν, όλα τα δικαιώματά τους πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα στοιχεία της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου της, περιλαμβανομένων ενδεικτικά  των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για εμπορικά σήματα και σήματα υπηρεσιών ονόματα, διακριτικά σήματα κ.λπ.

 

Συμβουλές (tips) 

 

Στην Πλατφόρμα αναρτώνται συμβουλές (tips) υγείας, προπόνησης, άθλησης, διατροφής και αντιμετώπισης τραυματισμών. Οι ανωτέρω συμβουλές λαμβάνονται από καταρτισμένους ιατρούς, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές και άλλους σχετικούς με τον αθλητισμό επαγγελματίες.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρεχόμενες στην Πλατφόρμα πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, τη διατροφή, την προπόνηση, την άθληση και αντιμετώπιση τραυματισμών, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο. Κάθε Χρήστης οφείλει να λαμβάνει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές, που ενδείκνυνται για την περίπτωσή του, από επαγγελματίες γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και επαγγελματίες του χώρου, αφού απευθυνθεί προσωπικώς στους ανωτέρω ειδικούς, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή πρόληψη – αντιμετώπιση προβλημάτων και διατήρηση της σωματικής υγείας του.

 

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες, ζημίες, βλάβες και κάθε είδους προβλήματα του Αθλητή ή τρίτου από τυχόν χρήση των παραπάνω συμβουλών.

 

Διαφημίσεις

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει οποιεσδήποτε διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες επιθυμεί στο περιβάλλον της Πλατφόρμας. Στο περιβάλλον της Εφαρμογής ενδέχεται να προβάλλονται τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα ως χορηγοί, διαφημιστικά μηνύματα με προωθητικό υλικό των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και σύνδεσμοι παραπομπής (hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων αυτών.

 

 Οποιαδήποτε διαφημιστική ή προωθητική ενέργεια πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ακαδημίας, της Ομάδας ή του Συλλόγου σχετικά με τη συνεργασία των τελευταίων με το my Team, γίνονται με αποκλειστική πρωτοβουλία, οργάνωση, δαπάνες και ευθύνη της εκάστοτε Ακαδημίας, της Ομάδας ή του Συλλόγου. Η δε Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές, για το αποτέλεσμά τους και για οποιαδήποτε ζημία της Ακαδημίας, των Αθλητών ή τρίτου από ενέργειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με αυτές. 

 

Η Εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβάλλει τη συνεργασία της με την Ακαδημία, την Ομάδα ή τον Σύλλογο σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media ή σε φυλλάδια, banners και αφίσες, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της Πλατφόρμας, υπό την προϋπόθεση αντίθετη συμφωνία μεταξύ των μερών.

 

Η Εταιρεία επιτρέπει και ενθαρρύνει τις Ακαδημίες να προβάλουν / προωθούν και διαφημίζουν τη συνεργασία τους με το my Team προς τους Αθλητές, τους Γονείς/Κηδεμόνες, τους Προπονητές και προς Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media και σε ιστοτόπους που διαχειρίζονται, στις εγκαταστάσεις τους, σε διανεμόμενο υλικό (φυλλάδια), σε banners και αφίσες, σε εμφανίσεις και αθλητικό εξοπλισμό.

 

Προσφορές

 

Η Εταιρεία συνεργάζεται, με τρίτες εταιρείες για την εξαργύρωση προσφορών της Εταιρείας. Ο Αθλητής που επιλέγει να εξαργυρώσει μια προσφορά της Εταιρείας λαμβάνει μέσα στο περιβάλλον της Εφαρμογής ειδικό κωδικό εξαργύρωσης ή σχετικό υπερσύνδεσμο (link), θα ενημερώνεται δε σχετικώς και η συνεργαζόμενη επιχείρηση. Με τον κωδικό προσφοράς ή με παρόμοιο τρόπο, ο Αθλητής θα εξαργυρώνει την προσφορά στο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα της στη συνεργαζόμενης επιχείρησης.

 

Οι προσφορές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη διάρκεια.

 

Άδεια χρήσης του Περιεχομένου

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, η Εταιρεία σας χορηγεί άδεια, η οποία είναι περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς τη δυνατότητα υπεκχώρησης, με σκοπό να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς και πάντοτε σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

 

Άδεια χρήσης της Πλατφόρμας

Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, η Εταιρεία σας παραχωρεί άδεια, η οποία είναι περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και χωρίς τη δυνατότητα υπεκχώρησης –πρόσβασης, λήψης, εκτέλεσης, εμφάνισης και εγκατάστασης ενός αντιγράφου της Πλατφόρμας σε απεριόριστο αριθμό κινητών συσκευών που έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε χωρίς να διαγράψετε τις ενδείξεις προέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύσετε όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρείας από οποιαδήποτε παραβίαση. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το περιβάλλον από το οποίο λαμβάνετε την Πλατφόρμα μπορεί να έχει τους δικούς της περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των αντιγράφων που μπορείτε να εγκαταστήσετε. Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες δεν θα οδηγήσει σε καμία περίπτωση στη δημιουργία οποιουδήποτε δικαιώματος, τίτλου ή νόμιμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε περιβάλλον λήφθηκε ή / και αντιγράφηκε ή / και αποθηκεύτηκε ή στο σύνολο της Πλατφόρμας και / ή του Περιεχομένου του. Η Πλατφόρμα είναι για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με την Πλατφόρμα, εκτός από αυτά  που σας έχουν χορηγηθεί ρητά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

 

Εάν έχετε πρόσβαση ή εγκαταστήσετε την Πλατφόρμα από το Apple Store, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα μόνο:

(i) σε προϊόν ή συσκευή με το εμπορικό σήμα της Apple που εκτελεί iOS (αποκλειστικό λογισμικό λειτουργικού συστήματος της Apple) · και

(ii) όπως επιτρέπεται από τους “Κανόνες Χρήσης” που καθορίζονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Apple Store.

 

Εάν έχετε πρόσβαση ή εγκαταστήσετε την Πλατφόρμα από οποιαδήποτε κατάστημα εφαρμογών ή πλατφόρμα διανομής (όπως το Apple Store, το Google Play ή το Amazon Appstore) (το καθένα από αυτά, το “App Store”), τότε αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:

 

* Οι παρόντες Όροι συνάπτονται ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία και όχι το App Store και ότι, μεταξύ της Εταιρείας και του App Store, η Εταιρεία είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την Πλατφόρμα.

* Το App Store δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Πλατφόρμα.

* Οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, αποζημιώσεις, έξοδα ή έξοδα που αποδίδονται σε τυχόν αποτυχία της Πλατφόρμας να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εγγύηση θα είναι αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας.

* Το App Store δεν είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων που έχετε ή οποιωνδήποτε αξιώσεων οποιουδήποτε τρίτου σχετικά με την Πλατφόρμα ή την εγκατάσταση και χρήση της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: (i) οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η Πλατφόρμα δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση και (ii) αξιώσεων που απορρέουν από την προστασία του καταναλωτή ή από ανάλογη νομοθεσία.

* Σε περίπτωση οποιουδήποτε ισχυρισμού τρίτου ότι η Πλατφόρμα ή η εγκατάσταση και χρήση της Πλατφόρμας παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, η Εταιρεία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διερεύνηση, υπεράσπιση, διακανονισμό και απαλλαγή από οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας αξίωση στο βαθμό που απαιτείται από τους παρόντες Όρους.

* Το App Store και οι θυγατρικές του είναι τρίτοι δικαιούχοι αυτών των Όρων που σχετίζονται με την άδεια χρήσης της Πλατφόρμας και ότι, με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων αυτών των Όρων, το App Store θα έχει το δικαίωμα (και θεωρείται έχετε αποδεχτεί το δικαίωμα) να επιβάλλει τους παρόντες Όρους που σχετίζονται με την άδειά σας για την Πλατφόρμα εναντίον σας ως δικαιούχου τρίτου μέρους.

* Πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες όρους παροχής υπηρεσιών τρίτου μέρους όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα.

* Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές δεδομένων για να διασφαλίσετε ότι ούτε η Πλατφόρμα ούτε τα σχετικά τεχνικά δεδομένα ούτε οποιοδήποτε άμεσο προϊόν αυτών εξάγονται ή επανεξάγονται άμεσα ή έμμεσα κατά παράβαση ή χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε απαγορεύεται από τέτοιους νόμους και Κανονισμούς.

 

Γενικές Απαγορεύσεις και Δικαιώματα Πλατφόρμας

Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία από τις ακόλουθες ενέργειες, σε σχέση με τη χρήση της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου αυτής, όπως ρυθμίζεται από με τους παρόντες Όρους:

*   Δημοσίευση, ανάρτηση, υποβολή ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου.

* Παραβίαση, κατάχρηση ή παραβίαση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικού σχεδίου, υποδείγματος χρησιμότητας, δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου, ηθικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων της προσωπικότητας ή της ιδιωτικής ζωής τρίτου μέρους.

* Χρήση των βιομηχανικών σχεδίων, υποδειγμάτων χρησιμότητας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα, εμπορικά μυστικά, ηθικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ιδιοκτησιακές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μετα-δεδομένων.

* Κατάργηση, τροποποίηση ή απόκρυψη οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών ή άλλων ανακοινώσεων ιδιοκτησιακού δικαιώματος που ενσωματώνονται ή συνοδεύουν την Πλατφόρμα ή το Περιεχόμενο.

* Παραβίαση, καταπάτηση ή οποιαδήποτε παρέμβαση ή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων της Εταιρείας στην Πλατφόρμα, το Περιεχόμενο ή την Εταιρεία.

* Συμμετοχή ή ενθάρρυνση οποιασδήποτε συμπεριφοράς που (i) παραβιάζει, οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή θα δημιουργούσε αστική ευθύνη ii) είναι δόλια, ψευδής, παραπλανητική ή παραπλανητική (iii) είναι δυσφημιστική, άσεμνη, πορνογραφική, χυδαία ή προσβλητική (iv) προωθεί διακρίσεις, φανατισμό, ρατσισμό, μίσος, παρενόχληση ή βλάβη σε οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα (v) είναι βίαιη ή απειλητική ή προωθεί βία ή πράξεις που απειλούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή (vi) προωθεί παράνομες ή επιβλαβείς δραστηριότητες ή ουσίες.

* Τροποποίηση, επεξεργασία, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, έκδοση, εκχώρηση, παραχώρηση υλικού που αποκτάται μέσω της χρήσης της Πλατφόρμας. Κατ ‘εξαίρεση, μπορείτε να αντιγράψετε την Πλατφόρμα για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι το αντίγραφο περιέχει όλες τις ειδοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του αρχικού λογισμικού της Πλατφόρμας και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως αντίγραφο ασφαλείας.

* Δημιουργία και / ή δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα της Πλατφόρμας ή του περιεχομένου της.

* Αντιγραφή της Πλατφόρμας σε άλλο διακομιστή δημιουργώντας εικόνα και δικαιώματα προσδοκίας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, όπως προκύπτει από την Πλατφόρμα.

* Προβολή ή καθρεπτισμός της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε μεμονωμένου στοιχείου μέσα στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της διάταξης και του σχεδιασμού οποιασδήποτε σελίδας ή φόρμας που περιέχεται στην Πλατφόρμα.

* Παροχή πρόσβασης στην Πλατφόρμα σε πολλούς χρήστες μέσω οποιουδήποτε μέσου.

* Αποκρυπτογρήφηση, αποσυναρμολόγηση, ή παρέμβαση στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για την Πλατφόρμα ή το Περιεχόμενο, εκτός από το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά από τις υποχρεωτικές διατάξεις του ισχύοντος νόμου (συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νόμων που εφαρμόζουν την Οδηγία 91/250 / έως το 2009/24 / ΕΚ, σχετικά με τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών) προκειμένου να αποκτήσουν ορισμένες πληροφορίες για περιορισμένους σκοπούς που καθορίζονται σε αυτούς τους νόμους.

* Παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης στην πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη, οικοδεσπότη ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αποστολής ενός ιού, της υπερφόρτωσης, του spamming ή του mail-bombing μέσω αλληλογραφίας της Πλατφόρμας.

* Πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημόσιων περιοχών της Πλατφόρμας, οποιωνδήποτε συστημάτων πληροφορικής ή τεχνικών συστημάτων παράδοσης που σχετίζονται με την Πλατφόρμα.

* Αποφυγή, παράκαμψη, αφαίρεση, απενεργοποίηση, αποτροπή ή με κάθε τρόπο αλλοίωση οποιουδήποτε τεχνολογικού μέτρου που εφαρμόζει η Εταιρεία ή κάποιος από τους προμηθευτές της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου (συμπεριλαμβανομένου άλλου χρήστη) για την προστασία της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου.

* Προσπάθεια πρόσβασης ή αναζήτησης στην Πλατφόρμα ή Περιεχόμενο ή λήψης Περιεχομένου από την Πλατφόρμα μέσω της χρήσης οποιασδήποτε μηχανής αναζήτησης, λογισμικού, εργαλείου, συσκευής ή μηχανισμού (συμπεριλαμβανομένων ρομπότ, ανιχνευτών, εργαλείων εξόρυξης δεδομένων κ.α.) εκτός από λογισμικό ή / και μηχανές αναζήτησης που παρέχονται από την Εταιρεία ή άλλους γενικά διαθέσιμους φυλλομετρητές ιστού τρίτου μέρους.

* Χρήση της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτής για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου.

* Χρήση της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου για να στείλετε τροποποιημένες, παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες προσδιορισμού πηγής.

* Συλλογή ή αποθήκευση τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφορίες από την Πλατφόρμα από άλλους χρήστες της Πλατφόρμας χωρίς τη ρητή άδειά τους.

* Ανάρτηση ή μεταφορά με οποιονδήποτε τρόπο στοιχείων και πληροφοριών που δεν έχουν δικαίωμα να αποκαλύψουν δυνάμει νομικών διατάξεων ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες).

* Συμμετοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα συνιστούσε παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος σχετικού με την προσωπικότητα τρίτων και ιδιαίτερα οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα έβλαπτε τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο π.χ. εκθέτοντάς τα σε ακατάλληλο περιεχόμενο.

* Πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημόσιων χώρων των συστημάτων πληροφορικής της Εταιρείας ή των τεχνικών συστημάτων παράδοσης των παρόχων της Εταιρείας.

* Προσπάθεια ανίχνευσης, σάρωσης ή δοκιμής της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου της Εταιρείας ή παραβίαση οποιωνδήποτε μέτρων ασφαλείας ή ταυτοποίησης.

* Σφυρηλάτηση οποιασδήποτε κεφαλίδας πακέτου TCP / IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών κεφαλίδας σε οποιαδήποτε δημοσίευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ομάδων συζήτησης.

* Αποστολή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, διαφημιστικού υλικού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, αλυσιδωτών επιστολών ή άλλης μορφής πρόσκλησης.

* Ψευδής ή παραπλανητική υπαγωγή σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.

* Παραβίαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου Νόμου ή Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών περί εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής ή επανεξαγωγής ή χρήσης για οποιοδήποτε σκοπό της Πλατφόρμας ή οποιωνδήποτε σχετικών τεχνικών δεδομένων, άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση ή κατά τρόπο που άλλως απαγορεύεται από τέτοια νόμοι και κανονισμοί;

* Χρήση της Πλατφόρμας για την πρόσβαση, την αντιγραφή, τη μεταφορά, την κωδικοποίηση ή την αναμετάδοση περιεχομένου κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων.

* Χρήση της Πλατφόρμας με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων διατάξεων ή κανονισμών του Ελληνικού Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών διατάξεων. ή

* Ενθάρρυνση ή παροχής άδειας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο να κάνει κάποιο από τα παραπάνω.

Αν και η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την πρόσβαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου ή να ελέγχει ή να επεξεργάζεται οποιοδήποτε Περιεχόμενο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να το κάνει για τους σκοπούς της λειτουργίας της Πλατφόρμας, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο δίκαιο ή άλλες νομικές απαιτήσεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν υποχρεούται, να καταργήσει ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, εάν η Εταιρεία, κατά την απόλυτη κρίση του, θεωρεί ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο είναι απαράδεκτο ή κατά παράβαση αυτών των Όρων. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διερευνήσει παραβιάσεις αυτών των Όρων ή συμπεριφοράς που επηρεάζει την Πλατφόρμα. Η Εταιρεία μπορεί επίσης να συμβουλεύεται και να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη δίωξη των χρηστών, οι οποίοι παραβιάζουν το νόμο.

Νόμοι και Κανονισμοί περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η Εταιρεία σέβεται το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αναμένει από τους χρήστες της να κάνουν το ίδιο. Σύμφωνα με την Πολιτική της Εταιρείας, ο τελευταίος δύναται να τερματίσει υπό κατάλληλες συνθήκες χρήστες, οι οποίοι παραβιάζουν επανειλημμένα ή πιστεύεται ότι παραβιάζουν επανειλημμένα τα δικαιώματα των ιδιοκτητών πνευματικής ιδιοκτησίας.

Είναι η βασική αρχή της πολιτικής της Εταιρείας να τηρεί και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν θεωρήσετε ότι μέσω της Πλατφόρμας παραβιάζονται οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, στέλνοντας ένα email στο info@my-team.gr, στο οποίο πρέπει να ορίσετε το τμήμα της Πλατφόρμας που θεωρείτε ότι παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα, καθώς και τους λόγους που κατά την άποψή σας τεκμηριώνουν την παράβαση.

 

Τερματισμός

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει την Πλατφόρμα (ή οποιοδήποτε τμήμα ή το Περιεχόμενό της) ή το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη απέναντι στους χρήστες  ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τις εν λόγω ενέργειες.

Σε περίπτωση τερματισμού, διακοπής ή ακύρωσης της Πλατφόρμας, θα επιβιώσουν οι ακόλουθες διατάξεις αυτών των Όρων: τα Δικαιώματα Χρήσης σχετικά με το Περιεχόμενο και την Πλατφόρμα, την Άδεια Χρήσης του Περιεχομένου και της Πλατφόρμας, οι γενικές απαγορεύσεις, οι νόμοι και Κανονισμοί περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τον τερματισμό, την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τον περιορισμό της ευθύνης, τις ιστοσελίδες τρίτων, το εφαρμοστέο δίκαιο, τη δικαιοδοσία και τις γενικές διατάξεις. 

 

Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και αντιπροσώπους για οποιεσδήποτε αξιώσεις, διαφορές, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, ζημίες, καθώς και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εύλογων νομικών και λογιστικών τελών που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με (i) την πρόσβαση ή τη χρήση της Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου ή της αξιολόγησής σας και (ii) την παραβίαση των παρόντων Όρων.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Πλατφόρμα παρέχεται στη βάση “όπως είναι”, “όπως καθίσταται διαθέσιμη” και “με όλες τις βλάβες”. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, ο πάροχος δεν παρέχει εγγυήσεις ή ενδείξεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, ως προς την Πλατφόρμα και το περιεχόμενο. Επιπλέον, ο πάροχος αποποιείται κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, τίτλου, συνήθειας και εμπορίου.

 

Η Εταιρεία δεν εγγυάται: ότι η χρήση των στοιχείων της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου δεν θα παρουσιάζει σφάλματα ή διακοπή, ότι τα ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι η Πλατφόρμα ή ο διακομιστής που καθιστά την Πλατφόρμα διαθέσιμη είναι ή θα παραμείνει απαλλαγμένη από οποιαδήποτε επιβλαβή συστατικά, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ιών. Η Εταιρεία δεν προβάλλει παρέχει εγγυήσεις ότι οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων τυχόν οδηγιών) σχετικά με τα στοιχεία της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου είναι ακριβείς, πλήρεις ή χρήσιμες. Αναγνωρίζετε ότι η χρήση της Πλατφόρμας και του περιεχομένου σας είναι με δική σας ευθύνη.

 

 

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η χρήση της Πλατφόρμας και των στοιχείων περιεχομένου είναι νόμιμη υπό οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Ορισμένες νομοθεσίες περιορίζουν ή δεν επιτρέπουν την αποκήρυξη σιωπηρών ή άλλων εγγυήσεων, έτσι ώστε η παραπάνω απαλλαγή από την ευθύνη να μην ισχύει για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος αυτός ισχύει για εσάς και τους παρόντες όρους.

 

Σε καμία περίπτωση ο πάροχος δεν θα ευθύνεται σε εσάς για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, για τυχόν άμεσες, έμμεσες, οικονομικές, τυχαίες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες) που άμεσα ή έμμεσα που σχετίζονται με: α) την Πλατφόρμα β) το Περιεχόμενο (γ) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου από εσάς δ) την εκτέλεση της Πλατφόρμας (ε) οποιαδήποτε ενέργεια που έχει αναληφθεί σε σχέση με έρευνα του παρόχου ή των αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και του περιεχομένου από μέρους σας ή οποιασδήποτε άλλης πλευράς (στ) τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις κατά τη λειτουργία της Πλατφόρμας (ζ) τις πληροφορίες του λογαριασμού σας ή τα σχόλιά σας. ή (η) τυχόν ζημιά σε υπολογιστή, κινητή συσκευή ή άλλο εξοπλισμό ή τεχνολογία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών από οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας ή από οποιοδήποτε ιό, σφάλματα, παραβίαση, απάτη, σφάλμα, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση τη διακοπή εργασίας, την ακρίβεια των αποτελεσμάτων ή την αποτυχία ή δυσλειτουργία του υπολογιστή, ακόμη και εάν η λειτουργία ή η μετάδοση, η αδυναμία γραμμής υπολογιστή ή δικτύου ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική ή άλλη δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, απώλειας υπεραξίας, απώλειας δεδομένων, προβλέψιμο ή ακόμα και αν οι συμβαλλόμενοι φορείς έχουν ενημερωθεί ή θα έπρεπε να γνωρίζουν τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών, είτε σε αγωγή λόγω αμέλειας, αμέλειας, αντικειμενικής ευθύνης ή αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, εξαιτίας της αμέλειας που προκαλείται εν όλω ή εν μέρει , ανωτέρα βία, αποτυχία τηλεπικοινωνιών ή κλοπή ή καταστροφή της Πλατφόρμας).

 

Ιστοσελίδες τρίτων μερών

 

Η Πλατφόρμα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή πόρους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Εταιρείας (εφεξής «Συνδεδεμένοι Ιστότοποι»). Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή την ασφάλεια αυτών των τοποθεσιών ούτε συνδέεται με τους φορείς εκμετάλλευσης. Είστε υπεύθυνοι για την ανάγνωση και συμμόρφωση με τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους χρήσης που δημοσιεύονται σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους.

 

Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει, δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δεδομένα, λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο και προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από Συνδεδεμένους ιστότοπους ή πόρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που σχετίζεται με τη χρήση ή την εξάρτηση από τέτοια δεδομένα, λογισμικό ή άλλο περιεχόμενο.

 

Όταν η Πλατφόρμα αναφέρεται μέσω συνδέσμων ή υπερσυνδέσεων σε Συνδεδεμένους ιστότοπους, οι ιδιοκτήτες ή / και οι φορείς εκμετάλλευσης αυτών των τοποθεσιών φέρουν πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου του ιστότοπού τους, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνη της Εταιρείας. Ενδεικτικά, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι ιστότοποι τρίτων παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, αν δεν είναι ασφαλή ή είναι ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητικά ή αν περιέχουν ιούς ή άλλα καταστροφικά προγράμματα. Η επίσκεψη και η πρόσβαση σε αυτές τις συνδεδεμένες τοποθεσίες είναι με δική σας ευθύνη, χωρίς καμία ανάμειξη της Εταιρείας.

 

Τροποποίηση των παρόντων Όρων

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα, κατά την απόλυτη κρίση του, να αλλάξει και να τροποποιήσει κατά καιρούς τους όρους αυτών των Όρων ή την Πλατφόρμα, τις υπηρεσίες, τα υλικά, τα προγράμματα, τις πολιτικές ή άλλες πληροφορίες που περιγράφονται στο παρόν. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές στους Όρους, δημοσιεύοντας τους νέους Όρους και ενημερώνοντάς σας μέσω μιας ενημερωμένης Πλατφόρμας. Συνιστάται επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά αυτούς τους Όρους για τυχόν αλλαγές. Εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα, αφότου η Εταιρείας έχει δημοσιεύσει τροποποιημένους Όρους, δηλώνετε στην Εταιρεία ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους τροποποιημένους Όρους, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα. Επειδή αυτή η Πλατφόρμα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, η Εταιρεία μπορεί να αλλάξει ή να διακόψει το σύνολο ή μέρος της Πλατφόρμας, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

 

Εφαρμοστέ το Δίκαιο

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το εφαρμοστέο δίκαιο στη χώρα διαμονής σας απαιτεί την πλατφόρμα άλλου νόμου ή / και δικαιοδοσίας και προβλέπει ότι η πλατφόρμα άλλου νόμου ή / και δικαιοδοσίας δεν μπορεί να αρθεί ή να τροποποιηθεί με σύμβαση, η παρούσα συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να ισχύουν οι αρχές σύγκρουσης νόμων.

 

Δικαιοδοσία

Συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Αθήνας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, αξίωσης ή διαμάχης που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή της παραβίασης, τερματισμού, εκτέλεσης, ερμηνείας ή εγκυρότητας αυτών ή της χρήσης Πλατφόρμας ή του Περιεχομένου.

 

Γενικές Διατάξεις 

Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Εταιρεία σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και του Περιεχομένου. Η αποτυχία ή η καθυστέρηση εκ μέρους της Εταιρείας κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποκατάστασης βάσει του παρόντος ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων αυτών των Όρων δεν ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των ρητρών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους, η άσκηση εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη οποιωνδήποτε από τα ένδικα βοηθήματά τους, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν θίγει τα άλλα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή με άλλο τρόπο.

Εάν κάποιο μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό, το μέρος ή η διάταξη θα επιβληθεί στο μέγιστο επιτρεπτό όριο και οι λοιπές διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα επηρεαστούν.

 

 

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε αυτούς τους Όρους, σύμφωνα με το νόμο ή με άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Οποιαδήποτε προσπάθεια από εσάς να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε αυτούς τους Όρους, χωρίς αυτή τη συγκατάθεση, θα είναι άκυρη. Η Εταιρεία μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει ελεύθερα αυτούς τους Όρους χωρίς περιορισμούς. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων, οι παρόντες Όροι θα είναι δεσμευτικοί και θα λειτουργούν προς όφελος της Εταιρείας και των συνεργατών της.

Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις ή άλλες επικοινωνίες που παρέχονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τροποποιήσεις αυτών των Όρων, θα δοθούν: (i) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή (ii) με την απόσπαση στην Πλατφόρμα. Για τις ανακοινώσεις που γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάζεται η εν λόγω ειδοποίηση.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@my-team.gr